Dejavnosti pri projektu Trajnostna mobilnost v vrtcu

DEJAVNOSTI:

 • z otroki smo izdelali plakat Moja pot v vrtec z našimi hišami,
 • pogovarjali smo se o prevoznih sredstvih in možnih načinih prihoda v vrtec,
 • na različne načine smo se sznanili z vsebino zgodbe Beli zajček,
 • prihode otrok v vrtec smo beležili,
 • spoznavali smo bližnje poti vrtca, tako prometne kot pešpoti,
 • spoznavali smo prometne znake in oznake ob in na cestišču,
 • učili smo se varne hoje ob prometni cesti,
 • odpravili smo se na daljši pohod,
 • seznanili smo se od kje prihajajo izpušni plini in si ogledali film o izpušnih plinih,
 • izdelali smo vsak svojega belega zajčka,
 • poslušali smo zgodbe o prometu,
 • na temo prometa smo tudi likovno ustvarjali,
 • učili smo se hoje v koloni po dva in dva,
 • izvedli smo   kolesarki športni dan,
 • seznanili smo se s poklicem policist,
 • odšli na sprehod s policistom.

In mnoge druge. Dejavnosti je vsaka strokovna delavka prilagodila starosti otrok.