POLŽKI, kombiniran oddelek

polzki

MAJA PREŠERN, vzgojitelj predšolskih otrok
MAJA KIRAR, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

07/620-13-49