ZDRAVJE V VRTCU, ŠOLSKO LETO 2019/2020

Vsi oddelki vrtca Sonček pri OŠ Šmarjeta smo v šolskem letu 2019/2020 sodelovali v projektu Zdravje v vrtcu, katerega nosilec in pobudnik je Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana. Menimo, da je ozaveščanje otrok o zdravem in varnem načinu življenja ključno že v predšolskem obdobju. Naše osnovno vodilo oz. cilji je bil usmerjen predvsem k ozaveščanju otrok o zdravem in varnem načinu življenja ter navajanju na skrb za svoje zdravje.

S projektom smo vplivali tudi na kakovostnejšo izpolnjevanje temeljne naloge oz. vizije našega vrtca, ki se glasi: Skozi igro vzgajati v spodbudnem in varnem okolju, ki temelji na spoštljivih odnosih med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu.

Projektno delo je zajemalo več ravni in sicer:

 • otroke (sodelovanje v dejavnostih, ogledih …),
 • starše (oglasna deska, napotki, nasveti) in
 • strokovne delavce (izobraževanje, izvajanje, evalviranje).

Načrtovane aktivnosti/dejavnosti v okviru projekta Zdravje v vrtcu so sledile naslednjim ciljem:

 • ozaveščanje otrok o zdravem in varnem načinu življenja, vzgoja za okoljsko odgovornost in rabo naravnih virov;
 • razvoj pozitivnih navada, ki vplivajo na zdravje otrok;
 • promocija zdravega načina življenja (vpliv na družino) in
 • razvoj pozitivne samopodobe, socialnih in čustvenih kompetenc.

IZVEDBA:

 • po posameznih skupinah (dejavnosti – strokovne delavke oddelkov),
 • skupni obiski zdravstvenih ustanov, eko kmetije…(v občini),
 • sodelovanje oddelkov (dramatizacije; skupno ustvarjanje po kotičkih).

V letošnjem šolskem letu smo po sledili rdeči niti »Počutim se dobro«.


NIJZ Ljubljana je o projektu Zdravje v vrtcu zapisal in rdeči niti letošnjega šolskega leta zapisal: »Dober dan. Kako si?« so pogosto prve besede, ko srečamo znano osebo. Morda nas to resnično zanima, morda pa ne vemo kaj bi drugega rekli. Kakorkoli, pričakuje se odgovor “Dobro, hvala”. Pa je to res? Ali sploh vemo, kako se počutimo? Smo dovolj pozorni, čuječi, da prepoznamo svoja čustva, da vemo, kaj določa naše počutje, kaj je za nas pomembno in kaj nas izpolnjuje?

Vprašanj je veliko in odgovori so lahko različni, saj se ljudje med seboj razlikujemo. Različne so stvari, ki nas veselijo, ki v nas vzbudijo zanimanje in radovednost. Zagotovo pa je dobro počutje za vse zelo pomembno, saj to vpliva na naše življenje, na odnos do soljudi, do okolice, na produktivnost ter na naše duševno in fizično zdravje. Še toliko bolj pa je pomembno za otroke saj se v otroštvu formira osebnost ter postavljajo temelji za celo življenje. Bolje kot se otrok počuti, boljše možnosti ima, da se razvije v zadovoljnega in kompetentnega človeka.

Moderen kapitalističen/neoliberalen način življenja sili človeka v nek hiter potrošniški ritem, kjer je prostor za tekmovanje, sodobne tehnične pridobitve, trendovske aktivnosti, pehanje za dobičkom, čemur se večinoma podreja tudi družina in prijateljstva. S tem nas odtujuje od sebe, od svojih bližnjih in od tistih stvari, ki nas delajo človeške, nas notranje izpolnjujejo in bogatijo.  Slepo sledenje tem trendom pa žal ne prinaša vedno tudi dobrega počutja, oziroma je to le kratkotrajno. Vedno več posameznikov se tega zaveda, želi marsikaj spremeniti, velikokrat ne vedo kako. Nekateri pa hitro zaključijo – družba te sili, sistem je tak. Pa je res?

Če hočemo svoje počutje izboljšati, ga moramo najprej prepoznati (vzeti si čas zase, se umiriti, se poglobiti v svoje občutke in misli),  o tem razmišljati, kaj preveriti in se o tem pogovarjati. Pri tem imamo na razpolago različne tehnike, ki so namenjene tako odraslim kot tudi otrokom, s katerimi si lahko še dodatno pomagamo pri ohranjanju ravnovesja in dobrega počutja.

V vrtcu želimo, da se otroci spoznajo s svojim počutjem (utrujen, zadovoljen, bolan …), čustvi (srečen, vesel, zaskrbljen, prestrašen ..) in zaznajo razlike ob različnih priložnostih (sposoben, utrujen, močen, zadihan, z bolečino, poln energije, sproščen …). Različne situacije, ki jih v vrtcu organizirate vsakodnevno, jim omogočajo spoznavanje in opazovanje razlik. Seveda, če jim pri tem pomagate.

Kdaj, kako in zakaj se kdo počuti dobro, mora ugotoviti vsak sam, otroku pa lahko pri tem pomagajo še starši in vzgojitelji. Pomembno je, da poiščemo te pozitivne spodbude/občutke.

Na posamezne otroke pozitivno vplivajo zelo različni dejavniki. Ob spoznavanju le teh lahko skupaj z otroki ugotavljate razlike in drugačnosti ter razvijate tolerantnost. Raziskujete lahko skozi različne aktivnosti oz. okoliščine:

 • Lepše mi je: ko delam sam (individualist) ali v skupini
 • Gibalne aktivnosti
 • Kreativnost (ustvarjanje ali opazovanje): likovna umetnost, glasba, ples, gledališka igra, branje, …
 • Različna raziskovanja (npr. poskusi v naravi, raziskovanje okolja, mešanje barv, kaj mi je všeč,  kaj me zanima, tradicionalne jedi, …)
 • Medosebni odnosi: družina, prijateljstvo, pomen socialne mreže
 • Drugo

Poudarek naj bo na pozitivnih spodbudah/občutkih, ki bodo krepile otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje. Med raziskovanjem bo koristila pozornost in čuječnost otrok in vzgojiteljev. Vsa spoznanja bodo otrokom pomagala, da se bodo lažje odločali in premagovali ovire tudi kasneje v življenju. Nenazadnje tudi pri odločitvi za zdrav življenjski slog.

Pri tem vam želimo veliko kreativnosti, veselja, zadovoljstva, prijetnega počutja in uspešnega zaznavanja različnih občutij ter zabave!

Pripravili: Nives Letnar Žbogar in Natalija Korent


REALIZIRANE DEJAVNOSTI/AKTIVNOSTI PO PODROČJIH:

 1. PREHRANA OTROK (Prehrana je uravnotežena, pestra in varna, skladna z normativi oz. priporočili, s poudarkom na visoko vrednih in varovalnih živilih in sodobnih načinih priprave;Priprava in ponudba mikrobiološko neoporečne in zdravstveno varne hrane pri vseh obrokih v skladu s tedenskim jedilnikom; Medeni dan v vrtcu; Sadni dan v vrtcu – priprava sadnega krožnika/kupe; Navajanje otrok na raznoliko in zdravo hrano, vsakodnevne sadne malice, pitje vode, čaja; Navajanje na kulturo prehranjevanja med obroki; Razvoj primernega odnosa do živil; Urejanje in opazovanje gredic z zelenjavo – »Moj vrt«; Izdelovanje zeliščnih namazov;).
 2. VARNOST OTROK (Zagotavljanje čistega, varnega in zdravega okolja in izboljšanje bivalnih razmer – varnost pohištva, igral, igrač, ustrezni mikroklimatski pogoji, varno igrišče, visoka higienska raven vseh prostorov, opreme, pribora…).
 3. OSEBNA HIGIENA (Samostojnost pri osebni higieni; Zavedanje pomena osebne higiene; Navajanje na kahlico, Izvajanje preventivnih ukrepov – preprečevanja pojava ali širjenja nalezljivih bolezni; Vsakodnevna skrb za osebno higieno in urejenost ter pogovori o le-tem; Spodbujanje otrok k pogostemu umivanju rok – pred in po obrok, Ogled filma – Čiste roke za zdrave otroke).
 4. OGLED LUTKOVNEGA FILMA – OSTAL BOM ZDRAV in/ali DOBILI BOMO DOJENČKA ( Prenos vzgojno – izobraževalnih dejavnosti na prosto; Gibalne urice na prostem – zunanje igrišče, okolica vrtca, gozd; Pogovori in razgovori na temo lutkovnega filma…).
 5. GIBALNE AKTIVNOSTI (Vsakodnevne gibalne aktivnosti na prostem, v igralnici, garderobi ali v telovadnici; Bivanje na snegu; Sprehod po dežju; Pohodi…).
 6. ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI VPLIVI (Seznanjanje otrok o primernih oblačilih in zaščitnih sredstvih glede na letne čase – primerna oblačila (zima in poletje), pokrivala, kreme…).
 7. SKRB ZA OKOLJE (Čistilne akcije, ločevanje in zbiranje odpadkov …).
 8. PSIHOFIZIČNO ZDRAVJE in POZITIVNA SAMOPODOBA (Dejavnosti, ki spodbujajo občutek, ki razvija pozitivno samopodobo; Igre zaupanja in sodelovanja; Prijateljstvo; Pogovori in razgovori o počutju otrok v skupini; Socialne igre; Medsebojni odnosi; Spoznavanje čustev; Reševanje konfliktnih situacij; Sodelovanje v humanitarnih akcijah…).

V šolskem letu 2019/2020 smo realizirali zastavljene cilje in dejavnosti ter sledili rdeči niti projekta. Vsi udeleženi v vzgojno – izobraževalni proces so aktivno sodelovali tako pri načrtovanju kot pri izvedbi načrtovanih aktivnosti, ki so temeljile na ohranjanju in ozaveščanju pomena zdravega načina življenja.

Koordinatorica projekta: Jasmina Novak, mag. prof. pred. vzg.

zdravje v vrtcu – realizacija projekta 2020 2021