GOSENICE, 1.starostno obdobje

KATJA HUDOKLIN, vzgojitelj predšolskih otrok
TEJA JELEN, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja
JUDITA VOLČANŠEK, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

07/620-13-43