MRAVLJICE, kombiniran oddelek

 

TIJA CVELBAR, vzgojitelj predšolskih otrok
TANJA MIŠMAŠ, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

07/620-13-50