MIŠKE, 1.starostno obdobje (1 -2 leti)

miške

 

KATJA HUDOKLIN, vzgojitelj predšolskih otrok:
VESNA VIZLAR, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja 

07/620-13-43