MIŠKE, 1.starostno obdobje

miške

KATJA HUDOKLIN, vzgojitelj predšolskih otrok
VESNA VIZLAR, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja                          DODATNA POMOČ: RENATA CUJNIK, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

07/620-13-43