PIŠČANČKI, 1. starostno obdobje

MIHA DEŽMAN, vzgojitelj predšolskih otrok
KSENJA BARBO, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja                                             

07/620-13-44