ŠOLSKO LETO 2017/18

EKOAKCIJSKI NAČRT 2017/2018

ZEMLJA PRAZNUJE ROJSTNI DAN

V eko tednu je naš vrtec pripravil zbiralno akcijo odpadnega papirja. Najprej smo se o akciji pogovorili z otroki in s plakati obvestili starše. Vzgojiteljici iz skupine račk sva se odločili, da dodatno spodbudimo otroke in starše k sodelovanju v zbiralni akciji. Povabili sva vse skupine našega vrtca na praznovanje Zemljinega rojstnega dne. Najprej sva vsem poslali vabilo na praznovanje in otroke obvestili, da za darilo zemlji, prinesejo zavitek odpadnega papirja. To bo veljalo kot vstopnica na predstavo, ki jo pripravlja Zemlja za svoj rojstni dan. O namenu smo obvestili tudi starše in tako vse skupaj dodatno spodbudili, da so sodelovali v zbiralni akciji. Našemu vabilo so se prav vse skupine z veseljem odzvale in prav vsak otrok je prispeval kupček odpadnega papirja, ki so ga ob prihodu na praznovanje odlagali na voziček in tako že sproti opazovali kako se kup veča. Po kratki predstavi smo otroke pogostili tudi s sadno torto v obliki sadnih nabodal. Glede na različne diete, ki jih imajo nekateri otroci, je bilo sadje pravi izbor pogostitve, ki je bila primerna za vse. Ob koncu tedna smo z veseljem ugotovili, da se je naša akcija iztekla zelo uspešno. Odziv v vrtcu je bil odličen in v zadovoljstvo vseh sva veseli, da je najina ideja padla na plodna tla.

Vzgojiteljici Suzana Pepel in Vesna Vizlar

RECI(kliram) – naravi DA

V OŠ Šmarjeta in v vrtcu Sonček smo se na povabilo Komunale Novo mesto pridružili projektu »RECI(kliram) – naravi DA«. V vrtcu so v projekt vključeni otroci od 4. do 6. leta starosti, v šoli pa učenci I. triletja.

S svojim obiskom nas je, 8. marca, že razveselil hrček Cofek, ki je skupaj s svojo spremljevalko Majo Kokol navdušil otroke in jih spodbudil k izdelavi gozdne scene.

Otroci so jo izdelali iz odpadnih surovin in si prislužili nagrado: igrano animacijsko predstavo, z naslovom GOZDNE SRA(č)KARIJE (medved in sraka – EKO gozdna junaka), ki so si jo ogledali v torek, 27. 3. 2018.

Spremljali so prigode igrive in nagajive srake Špele. Prigode niso bile le zabavne,  temveč zelo poučne. Otroci so bili namreč aktivno vključeni že v nastajanje same zgodbe, saj so preko praktičnih izkušenj s pripravo in postavitvijo lastne gozdne scene razvijali predstavo o nastajanju odpadkov ter o pomenu možnosti predelave. Spoznavali so, da je čisto okolje zelo pomembno tudi za ostala živa bitja.

Otroci so se naučili tudi pesmico. Njena vsebina ima zelo pomembno vzgojno noto. ” V našem gozdu je živela, sraka po imenu Špela, res si najbolj je želela kepico zlata, la la la …”  (besedilo na spletni strani Moja pravljica!)

prispevek pripravila: Jožica Godec