ČEBELICE, kombiniran oddelek

cebelice

ADRIJANA ČELIČ, vzgojitelj predšolskih otrok
NADA KIRAR, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

07/620-13-45