Splošne informacije

VPIS OTROK

Vrtec Sonček sprejema otroke od enajstega meseca do vstopa v šolo. Redni vpis običajno poteka v mesecu marcu. Vloge za tekoče šolsko leto sprejemamo celo leto, za naslednje šolsko leto pa od rednega vpisa dalje. Novince vključujemo v vrtec s 1. septembrom, med letom pa le v primeru prostih mest. Vlogo najdete na zavihku Predpisi in obrazci. Na voljo vam je v datoteki Word, ki jo lahko izpolnite na računalniku, ali PDF, ki jo izpolnite ročno; obe pa je potrebno lastnoročno podpisati. Vlogo lahko oddate osebno v tajništvu OŠ Šmarjeta, pošljete po redni pošti na naslov šole ali po elektronski pošti na manca.senicar@os-smarjeta.si.

Vrtec po zaključku vpisa na spletni strani (zavihek Vpis v Vrtec Sonček – seznami) objavi prednostni vrstni red, iz katerega sledita seznam sprejetih otrok in čakalni seznam.

Ob vključitvi potrebujete potrdilo o zdravstvenem stanju otroka. Od 1. 9. 2021 mora biti otrok za vključitev v javni vrtec skladno s 51.a členom Zakona o nalezljivih boleznih cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen če obstajajo medicinski razlogi proti cepljenju, kar je potrebno dokazati z odločbo o opustitvi cepljenja.

Vlogo za znižano plačilo vrtca oddate na pristojni Center za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.

Za informacije glede vpisa se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca Manco Seničar (manca.senicar@os-smarjeta.si ali 07 384 41 97).

IZPIS OTROK

Če želite otroka izpisati iz vrtca, oddate vlogo za izpis do 15. v mesecu pred izpisom (primer: za izpis s 1. marcem oddate vlogo do 15. februarja).

POČITNIŠKE REZERVACIJE

V obdobju od 1. junija do 30. septembra (enkrat letno) lahko starši uveljavljate rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj en in največ dva meseca. Pisno vlogo posredujete računovodski službi (racunovodstvo@os-smarjeta.si)  vrtca najkasneje 7 dni pred načrtovano odsotnostjo. Za uveljavitev počitniške rezervacije morate imeti poravnane finančne obveznosti do Osnovne šole Šmarjeta – Vrtca Sonček.

ZNIŽANO PLAČILO IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

Če je otrok zaradi bolezni neprekinjeno odsoten več kot 20 zaporednih delovnih dni, lahko starši uveljavljate znižano plačilo (odobri občina). Vlogo s priloženim zdravniškim potrdilom oddate v računovodstvo (racunovodstvo@os-smarjeta.si) najkasneje 5. delovni dan po zaključeni odsotnosti. Za dneve odsotnosti vam bo obračunanih 30 % cene, ki jo sicer plačujete.