TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCU – GREMO PEŠ Z BELIM ZAJČKOM

Projekt prispeva k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih in osnovnošolskih otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Preko zgodbe in igre BELI ZAJČEK otroke in starše spodbudimo, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, skirojem, vozičkom, avtobusom, … Starši bodo o projektu prejeli zloženko z vsemi potrebnimi informacijami.