LISIČKE, 1. starostno obdobje

URŠKA ŽAGAR, vzgojitelj predšolskih otrok
VESNA VIZLAR, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

07/620-13-51