VPIS V VRTEC ZA ŠOL. L. 2016/17 – rezultati razpisa

Vrtec je za šolsko leto 2016/17 razpisal 35 predvidenih prostih mest. Na razpis je pravočasno prispelo 36 vlog, od katerih je 26 vlog vlagateljev, ki želijo vpis otroka s 1. 9. 2016, 6 vlog vlagateljev za  vpis do 31. 12. 2016 in 4 vloge vlagateljev za vpis po 1. 1. 2017. Naknadno, izven razpisa, sta prispeli 2 vlogi, obe za vpis otrok s 1. 9. 2016. Obravnavane so bile vse vloge.

Glede na število prostih  mest in število prispelih vlog, je bilo ugotovljeno, da se v vrtec lahko sprejme vse otroke, ki po navedbah vlagateljev v vlogi navajajo potrebo po varstvu s 1. 9. 2016.

Ravno tako, se pozitiven odgovor pošlje tudi vlagateljem, ki navajajo potrebo po varstvu do konca leta 2016. Otroke se vključi v vrtec, ko izpolnijo starostni pogoj dopolnitve enajstih mesecev starosti.

Pri pregledu vlog vlagateljev, ki navajajo sprejem otrok po 1.  1. 2017,  je bilo ugotovljeno, da nobeden od otrok pred 1. 1. 2017 ne izpolnjuje starostnega pogoja za vpis v vrtec. Glede na to, se vloge razvrsti na seznam evidenčnega vpisa. V primeru prostih mest,  v starostno ustreznih skupinah, se otroke z navedenim datumom vpisa, vključi v vrtec. Starši bodo o sprejemu pravočasno, pisno obveščeni.

Ta vnos je bil objavljen v Nerazvrščeno. Zaznamek za trajno povezavo.